Bestuur en Wettelijke Kennisgeving

 

Coöperatieve Vereniging Buitenplaats Onderdemolen B.A.

Zuiderdiepstraatweg 2
NL 3251 LW Stellendam

Telefoon: + 31 (0) 187 49 16 75
Fax: + 31 (0) 187 49 36 43
E-mail:  info@onderdemolen.eu

Vertegenwoordigd door:

Voorzitter: Hartwig Aderhold

Overige bestuursleden:

Rob Ros – Secretaris NL
Ulrich Wietelmann – Secretaris DE
Robert Schmidt – Penningmeester
Ruud Sjamaar – Bestuurslid Juridische Zaken
Marco Tillmann – Communicatiemedewerker

 

DISCLAIMER – JURIDISCHE KENNISGEVING

§ 1 Beperking van aansprakelijkheid
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De aanbieder is echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker. Met naam aangeduide bijdragen geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de aanbieder. Het loutere gebruik van de website van de aanbieder creëert geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder.

§ 2 Externe links
Deze website bevat links naar websites van derden (“externe links”). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden gelinkt, controleerde de provider de inhoud van derden op eventuele juridische overtredingen. Op dat moment waren er geen juridische overtredingen. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de referentie of link als de zijne overneemt. Voortdurende controle van de externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concreet bewijs van juridische overtredingen. Bij kennis van juridische overtredingen worden dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd.

§ 3 Copyright en aanvullende auteursrechten
De inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, is onderworpen aan Duitse auteursrechten en aanvullende auteursrechten. Elk gebruik dat niet is toegestaan ​​door het Duitse auteursrecht en de aanvullende auteursrechtwetgeving vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende. Dit geldt met name voor het dupliceren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden worden als zodanig gekenmerkt. Het ongeoorloofd kopiëren of verspreiden van individuele inhoud of volledige pagina’s is niet toegestaan ​​en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

Het weergeven van deze website in externe frames is alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming.

§ 4 Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de bovengenoemde paragrafen, wordt dit op de betreffende plaats uitdrukkelijk vermeld. In dit geval zijn de speciale gebruiksvoorwaarden in elk afzonderlijk geval van toepassing.

Bron:  Juraforum.de  – Imprint Generator